Lehký pěnobeton FOAMCEM vzniká mísením cementové kaše z portlandského cementu (PC I 42,5R nebo 52,5) s pěnou FOACEM, podle technologie fy Laston Italiana, která je ověřena dlouholetou praxí. Vyrábí se na originálním italském zařízení přímo na stavbě. Součástí této technologie je i čerpadlo, kterým se směs dopravuje až do výšky 20 m a do vzdálenosti 50 m. Maximální denní výkon je až 40 m3 pěnobetonu. Za studeného počasí, kdy je třeba urychlit tuhnutí pěnobetonu, lze přidávat urychlovač tuhnutí. Doba za kterou je odlitá vrstva pochůzná je závislá na objemové hmotnosti a teplotě. Tato doba se pohybuje v rozmezí 8 hodin (25°C) až 2 dny (5°C). Samotné tuhnutí a nárůst pevnosti je obdobné jako u portlandského cementu.


 

 
VÝROBA PĚNOBETONU
SAMONIVELAČNÍ LITÉ
PODLAHOVÉ POTĚRY

Pompova 4, 617 00 Brno
tel., fax: 545 234 235
tel.: 602 528 945

email: gaspe@gaspe.cz
www.gaspe.cz


 
Výhody lehkého pěnobetonu:
 • objemová hmotnost od 350 kg/m3
 • vysoká tepelně izolační schopnost
 • dobrý kročejový útlum
 • nehořlavost
 • dlouhodobá stálost
 • propustnost pro páru
 • odolnost proti zmrazovacím a rozmrazovacím cyklům
 • odolnost proti rázům a plísním
 • dobrá mechanická pevnost v závislosti na vyrobené objemové hmotnosti
Výhody samonivelačního potěru:
 • Dokonalá rovinatost
 • Vysoká pevnost
 • Pochozí po 24 hod
 • Velká rychlost provádění cca 1.000 m3/den
Použití pěnobetonu:
 • tepelná izolace plochých střech s mírným sklonem
 • tepelně izolační podkladová vrstva pod podlahy
 • odlehčování budov při rekonstrukcích
 • tepelná izolace kanálů a šachet
Použití samonivelačního potěru:
 • rodinné domky
 • vícepatrové bytové a kancelářské budovy
 • obchodní prostory s nárokem na vysoké zatížení
Webhosting MP Com Brno